KBT i Märsta

Legitimerad psykolog

Evidens Beteende Förändring

KBT i Märsta och Uppsala psykologmottagning ingår i Bydlo AB

Nyheter

2018-06-07

Mottagningen har semesterstängt och öppnar åter v34.

 

 

2017-05-24

Mottagningen har semesterstängt och öppnar åter v32.

 

2015-05-21

Mottagningen stänger för Semester vecka 24 samt vecka 27-33.

 

2014-06-26

27 juni stänger KBT i Märsta för semester och öppnar återigen 4 augusti. Under denna tid tar vi inte emot för besök men vi kan nås per telefon och mail för bokningar och förfrågningar. Ha översikt med att vi inte kollar mail eller svarar i telefon varje dag.

2013-09-26

Björn tipsar om stresshantering i Arbetarbladet

Här kan du lyssna på psykolog Johan Ödgren då han blir intervjuad av P4 Gävleborg om rädslor och ångest

2013-09-12

Stressamindre.se är nu live! Läs mer om vår föreläsning om stress och stresshantering med hjälp av KBT

2011-08-14

KBT i Märsta startar sin verksamhet

KBT i Märsta

Evidens Beteende Förändring

 

 

Vad är KBT?

Kognitiv beteendeterapi är en form av psykoterapi som grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi. Begreppet kognitiv beteendeterapi anger att tonvikten ligger på samspelet mellan individen och omgivningen, här och nu.

Det sätt som begreppet "beteende " används inom KBT skiljer sig från vardagsspråkets användning av ordet. Med beteende menas olika kroppsliga reaktioner, egna tolkningar och uppfattningar om händelser och specifika handlingar som gör att både individen själv och dennes omgivning påverkas. Beteende i denna bemärkelse är föremål för förändring inom kognitiv beteendeterapi. De psykoterapeutiska metoder och tekniker som tagits fram utifrån detta synsätt inom respektive område har visat sig effektiva och ibland mycket effektiva när det gäller behandling av psykiska problem.

"Med beteende menas olika

kroppsliga reaktioner, egna

tolkningar av händelser och

specifika handlingar som gör att

både individen själv och dennes

omgivning påverkas."

En kognitiv beteendeterapeut (KBT-terapeut) börjar alltid med att göra en beteendeanalys av samspelet mellan individ och omgivning. Grunden för beteendeanalysen är att varje människa är unik och analysen är därför högt individualiserad men utifrån allmänna principer. Analysen syftar till att kartlägga orsakerna till just denna individs problem.

"KBT är en effektiv

behandlingsmetod vid en rad

olika psykiska problem."